วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เชื่อมั่น

หากเราเชื่อมั่นมุ่งตรง...ปฏิบัติตามคำสอนขององค์ศาสดา
ละทิ้งวิจิกิจฉาที่มาคอยทำให้สั่นคลอน
ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดอยู่...

จงเชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะสำเร็จในวันใดวันหนึ่งแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น