วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รู้เท่าที่รู้ได้

ความตั้งใจที่มากเกินไป...
มันก็คล้ายกับการกดขี่บังคับร่างกายจิตใจให้ผิดจากธรรมชาติที่มันควรจะเป็น
แทนที่จะได้รู้ตามจริง...กลับเป็นว่ารู้เกินจริง คือไม่รู้นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น