วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

อุณหิสสะวิชะยะคาถา : สวดต่ออายุ

อุณหิสสะวิชะยะคาถา : สวดต่ออายุ

อันแรกมีคาราโอเกะให้สวดตามได้ค่ะ

อันที่สอง..ฟังสบายดีค่ะ
อัตถิ อุณะหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัสะมา มะระณา มุตโต ฐะเปตะวา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุตะวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

ขอบคุณ : anomatas และ maneeza14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น