วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Dhammacakkappavattanasutta : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สวดอธิษฐานขอให้เกิดปัญญา สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนา เด็กๆสวดทุกวันจะทำให้เรียนหนังสือเก่ง

ขอบคุณ..za5084,piangphan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น