วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อดีต..อนาคต..ปัจจุบัน

อดีต...เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เป็นการกระทำที่ผ่านพ้นไปแล้ว
หากเป็นเรื่องดี...เวลาที่คิดถึงใจมันก็ฟูๆ
หากเป็นเรื่องไม่ดี...เวลาที่คิดถึงใจมันก็ฝ่อๆ
แล้ว...จะคิดถึงให้ใจฟู..ให้ใจฝ่อ..ไปเพื่ออะไร

อนาคต...เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็พอประเมินได้จากการกระทำในปัจจุบัน
หากอยากมีอนาคตที่ดีๆ...ควรเริ่มต้นสร้างเหตุปัจจุบันให้ดี
หากเพียงหวังอยากให้อนาคตดีโดยไม่ต้องลงแรงกระทำสิ่งที่ดี
แล้ว...อนาคตมันจะดีได้อย่างไร

ปัจจุบัน...คือสิ่งที่กำลังคิด กำลังทำ
ปัจจุบันคืออนาคตของอดีต...
หากปัจจุบันของตัวเองยังไม่ดี...ก็รู้ได้ไม่ยากว่าอดีตนั้นตัวทำไว้ไม่ดีเท่าไหร่
อาจจะอยากให้มันดี...แต่ไม่ได้ลงแรงทำดีให้เท่าที่อยาก

เพราะฉะนั้น...ไม่ต้องคิดแล้วถึงอดีตที่ล่วงไป...กับอนาคตที่ไม่เคยมาถึง
ลงแรง..ลงใจ..ทำปัจจุบันขณะนี้ให้ดีทั้งกาย วาจา และใจ
รู้อยู่ตรงปัจจุบันขณะ..ตั้งสติระลึกไว้ตรงนี้...ตรงนี้เท่านั้น..ทำอะไรอยู่ก็รู้...
จักหวังผลได้ว่าเราจะมีอนาคตที่ดีแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น