วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่าง คำอธิษฐานฝากกระแส

ตัวอย่าง คำอธิษฐาน ฝากกระแสไว้กับพระพุทธรูป

เพื่อหวังเอาผลบุญกับทุกดวงจิตที่เลื่อมใสหรือเข้ามากราบไหว้ร่วมบุญกับรูปธรรมธาตุที่ตนได้สร้างเอาไว้ รวมไปถึงการสร้างวัดหรือโบสถ์วิหาร ทุกครั้งที่มีผู้เจริญในธรรมมาอาศัยโบสถ์วิหารนั้นสร้างกุศล ผู้สร้างจึงได้ผลบุญด้วย ด้วยเหตุนี้ผลแห่งวิหารทานจึงมากกว่าสังฆทานมากมายนัก


คำอธิษฐานเมื่อร่วมสร้างพระพุทธรูป...โดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน


"ข้าพระพุทธเจ้า ได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปและเอาพระธาตุบรรจุไว้ที่นี่
ไว้เป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดาเช่นนี้ ขอให้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่
ข้าพระพุทธเจ้าขอปราถนาเอากุศลจากผู้มากราบไหว้ ขอให้ได้ทุกผู้กราบผู้ไหว้
ให้มีความสุข ความเจริญ อีกประการหนึ่ง ขอบุญนี้จงไปปิดทับ อบายภูมิทั้งสี่
ขอบุญอันนี้เกิดขึ้นเฉพาะ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าสามารถว่ายข้ามมหาสมุทร
ข้ามพ้นวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ขอให้ได้บุญทุกวันทุกเวลา
จากผู้กราบไหว้ด้วยเทอญ....."ขอบคุณ : http://www.watthummuangna.com/
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น